اکتبر 29, 2020

دیوار برشی فولادی

  سیستم سازه ای دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی است .که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یک […]
اکتبر 29, 2020

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده سازه‌ای است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آنها به کار می‌رود . از ترکیبات بتن با انواع آرماتور‌ها […]
اکتبر 29, 2020

میراگر مایع

  میراگر مایع هماهنگ شده یا TLD1 از جمله سیستمهای کنترل فعال است.  در سالهای اخیر برای کاهش ارتعاشات ناشی از باد در سازه هایی که […]

 

پروفایل