مدیریت اطلاعات ساختمانBIM

با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) تمام تیم ساخت از جمله معمار، پیمانکار و کارفرما از یک زبان طراحی مشترک و با استفاده از یک مرجع و یک مدل منسجم از ساختمان کار میکنند. این کار به ما کمک می کند تا بهره وری طراحی را بهینه کنیم. علاوه بر این ما می توانیم میزان ماندگاری پروژه را بررسی کرده و مناسب بودن طرح و انتخاب مواد را در برابر معیارهای هزینه ، زمان و پایداری را انجام دهیم. شرکت JAROOB در بسیاری از بزرگترین و پیچیده ترین پروژه های BIM مانند خط دوم متروی شهر کوالا لامپور (MRTLine 2 SSP) همکاری داشته است.

ثبت نام

نمونه ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت Jaroobs.

mrt
mrt1
پروفایل